31.903

Wijziging Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte inzake instelling landelijke huurcommissieMet dit wetsvoorstel worden de 59 afzonderlijke Huurcommissies ondergebracht in één zelfstandig bestuursorgaan (ZBO), waarop de artikelen van de Kaderwet ZBO van toepassing zullen zijn.

Hiermee wordt een efficiënte en consistente afdoening van huurgeschillen mogelijk gemaakt. Daartoe regelt het onder meer de organisatiestructuur van de huurcommissie en de verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen de huurcommissie en de minister voor Wonen, Wijken en Integratie (WWI).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.903, A) is op 1 december 2009 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 22 december 2009 als hamerstuk afgedaan. 

De wet is opgenomen in Staatsblad 28 van 2 februarii 2010.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 133 van 30 maart 2010.


Kerngegevens

ingediend

27 maart 2009

titel

Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (instelling van een landelijke huurcommissie)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister voor Wonen, Wijken en Integratie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten