32.123 VI

Begrotingsstaten Justitie 2010Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2010 van het ministerie van Justitie.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 15 december 2009 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 26 januari 2009 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

15 september 2009

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

52
Bladeren:
[1-50] [51-52] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-52] documenten