32.041 (R1890)

Vaststelling zeegrens tussen Curaçao en Bonaire, en tussen Sint Maarten en SabaDit voorstel van rijkswet stelt de zeegrens tussen Curaçao en Bonaire, en tussen Sint Maarten en Saba vast. In het kader van de oprichting van de nieuwe landen Curaçao en Sint Maarten en de nieuwe staatkundige positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES-eilanden) binnen het Koninkijk moeten de wateren rondom de eilanden door middel van zeegrenzen opnieuw vastgesteld worden.

De nieuwe zeegrenzen vormen een afbakening van de territoriale zee, de aansluitende zone en de exclusieve economische zone. Een afbakening van de zeegrens tussen Sint Maarten en Sint Eustatius is, door de aanwezigheid van het eiland Saint Barthélemy niet nodig, omdat beide eilandgebieden niet aan elkaar grenzen.

Dit wetsvoorstel maakt deel uit van het pakket van wetsvoorstellen die zijn ingediend in het kader van staatkundige vernieuwing van het Koninkrijk (31.568) .

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 32.041 (R1890), nr. 2) is op 15 april 2010 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en het lid Verdonk stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 6 juli 2010 zonder stemming aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

31 augustus 2009

titel

Vaststelling van een zeegrens tussen Curaçao en Bonaire, en tussen Sint Maarten en Saba

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.


Documenten

24