32.047

Goedkeuring en voornemen tot opzegging verdragen BES-eilandenDit wetsvoorstel regelt de verdragsrechtelijke gevolgen van de wijziging van de staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES-eilanden) binnen het Koninkrijk.

Hiermee wordt het mogelijk een aantal verdragen dat voor Nederland, maar niet voor de Nederlandse Antillen, door het parlement is goedgekeurd en bekrachtigd, ook voor de BES-eilanden toe te passen. Verdragen die alleen voor Nederland zijn goedgekeurd kunnen in de toekomst alleen voor de BES-eilanden gelden als daarvoor goedkeuring van het parlement is gekregen. Daarnaast wordt een verdrag dat alleen gelding heeft op Sint Maarten beëindigd.

Dit wetsvoorstel maakt deel uit van het pakket van wetsvoorstellen die zijn ingediend in het kader van de staatkundige vernieuwing van het Koninkrijk (31.568).  

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel  (EK 32.047, A) is op 9 maart 2010 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en het lid Verdonk stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 11 mei 2010 zonder stemming aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

2 september 2009

titel

Goedkeuring van verdragen met het oog op het voornemen deze toe te passen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba, en van het voornemen tot opzegging van verdragen voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.


Documenten