31.904

Wijziging Gaswet en Elektriciteitswet 1998 inzake verbetering voorzieningszekerheidMet dit wetsvoorstel worden een aantal wijzigingen in de Gaswet en in de Elektriciteitswet 1998 aangebracht die de werking van de energiemarkt moeten verbeteren. Zo worden grote investeringen in infrastructuur, in energiecentrales en in duurzame elektriciteit bevorderd.

Voorafgaand aan een investering kunnen de minister van Economische Zaken dan wel de Nederlandse Mededingingsautoriteit een besluit nemen over de manier waarop investeringen in infrastructuur en energiecentrales in de energieprijzen verwerkt worden en worden de procedures voor de vaststelling van de energieprijzen op elkaar afgestemd. Verder wordt de verhandelbaarheid van gas binnen Europa vergemakkelijkt en indien de elektriciteitsproducenten meer elektriciteit opleveren dan het net aankan, krijgen de leveranciers van duurzame energie voorrang.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.904, A) is op 9 februari 2010 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 30 november 2010 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

27 maart 2009

titel

Wijziging van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998, tot versterking van de werking van de gasmarkt, verbetering van de voorzieningszekerheid en houdende regels met betrekking tot de voorrang voor duurzame elektriciteit, alsmede enkele andere wijzigingen van deze wetten

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten