32.215

Goedkeuring Verdrag met België over gebruik van Nederlandse penitentiaire inrichting Tilburg voor Belgische veroordeeldenDit wetsvoorstel regelt de goedkeuring van het verdrag met België over de ter beschikkingstelling van een penitentiaire inrichting in Nederland ten hoeve van de tenuitvoerlegging van bij Belgische veroordelingen opgelegde vrijheidsstraffen (Trb. 2009, 202PDF-document). Hiermee wordt België geholpen met de acute behoefte aan meer celcapaciteit.

Door het terbeschikkingstellen van capaciteit van de penitentiaire inrichting (PI) Tilburg aan België, wordt de sluiting van de PI Noordsingel en PI Bankenbosch uitgesteld. Deze terbeschikkingstelling geldt in principe tot 31 december 2012. Beide landen kunnen indien nodig tussentijds het verdrag beëindigen of verlengen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 32.215, nr. 2PDF-document) is op 10 december 2009 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 19 januari 2010 zonder stemming aangenomen. De SP-fractie is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

13 november 2009

titel

Goedkeuring en uitvoering van het op 31 oktober 2009 te Tilburg totstandgekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België over de terbeschikkingstelling van een penitentiaire inrichting in Nederland ten behoeve van de tenuitvoerlegging van bij Belgische veroordelingen opgelegde vrijheidsstraffen (Trb. 2009, 202)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • staatssecretaris van Justitie

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.


Documenten