32.185

Verkorting bewaartermijn internetgegevens tot zes maandenDit wetsvoorstel verkort in de Telecommunicatiewet (25.533) de bewaartermijn voor gegevens met betreking tot internettoegang, e-mail over het internet en internettelefonie van 12 naar 6 maanden. De bewaartermijn van 12 maanden was door de implementatie van de richtlijn dataretentie (2006/24/EGPDF-document) met wetsvoorstel 31.145 aan de wet toegevoegd.

De Eerste Kamer heeft de minister van Justitie tijdens de behandeling van wetsvoorstel 31.145 verzocht gebruik te maken van de, in de richtlijn gegeven, mogelijkheid om een onderscheid te maken tussen de gegevens met betrekking tot telefonie en gegevens met betrekking tot internet en de bewaartermijn voor internetgegevens te verkorten tot zes maanden. Door deze kortere bewaartermijn wordt rekening gehouden met de bedrijfsvoering van de aanbieders van internetdiensten en de investeringslasten die voor hen uit de bewaarplicht kunnen voortvloeien.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 32.185, nr. 2) is op 21 juni 2011 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 5 juli 2011 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

23 oktober 2009

titel

Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de aanpassing van de bewaartermijn voor telecommunicatiegegevens met betrekking tot internettoegang, e-mail over het internet en internettelefonie

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.


Documenten

13