32.246

Samenvoeging van de gemeenten Wervershoof, Andijk en MedemblikMet dit voorstel wordt de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Wervershoof, Andijk en Medemblik geregeld.

De naamgeving van de nieuw te vormen gemeente is Medemblik. Met de samenvoeging van de huidige gemeenten Wervershoof, Andijk en Medemblik ontstaat - blijkens de memorie van toelichting - een nieuwe bestuurskrachtige en tevens duurzame gemeente met een duidelijke eigen identiteit, met een  samenhangende landschappelijke structuur, een vitaal gemeenschapsleven en een sterkere en diverse economische structuur. Voorts draagt de vorming van de nieuwe gemeente bij aan evenwichtiger bestuurlijke verhoudingen in de regio West-Friesland.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 32.246, nr. 2) is 20 april 2010 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, GroenLinks, D66, VVD, ChristenUnie, SGP en CDA stemden voor. De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 5 juli 2010. Het voorstel is op 6 juli 2010 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. ChristenUnie, SGP, PvdA, CDA, VVD, D66, GroenLinks en Fractie-Yildirim stemden voor.

De wet is opgenomen in Staatsblad 304 van 29 juli 2010.

Dit wetsvoorstel werd gezamenlijk behandeld met de wetsvoorstellen Samenvoeging gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen, en van de gemeenten Abcoude en De Ronde Venen (31.840) en Samenvoeging gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel (32.242).


Kerngegevens

ingediend

1 december 2009

titel

Samenvoeging van de gemeenten Wervershoof, Andijk en Medemblik

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten