32.245

Samenvoeging van de gemeenten Margraten en EijsdenMet dit voorstel wordt de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Eijsden en Margraten tot de nieuw te vormen gemeente Eijsden-Margraten geregeld.

Voor de invulling van (toekomstige) taken en ambities en de daarvoor benodigde kwalitatieve ambtelijke organisatie zijn de betrokken gemeenten - blijkens de memorie van toelichting - van oordeel dat door samenvoeging van beide gemeenten de bestuurskracht duurzaam wordt versterkt en gewaarborgd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK 32.245, nr. 2) is op 20 april 2010 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en het lid Verdonk stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 1 juni 2010 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 272 van 13 juli 2010.


Kerngegevens

ingediend

1 december 2009

titel

Samenvoeging van de gemeenten Margraten en Eijsden

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten