32.243

Samenvoeging van de gemeenten Bodegraven en ReeuwijkDit wetsvoorstel regelt de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Bodegraven en Reeuwijk tot de nieuwe gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De nieuwe gemeente zal ongeveer 33.000 inwoners hebben.

De behoefte van de betrokken gemeenten aan meer bestuurskracht is de belangrijkste reden geweest voor het starten van de herindelingsprocedure. De gemeenteraden van Bodegraven en Reeuwijk zijn van oordeel dat het behoud en de versterking van kwaliteiten met betrekking tot de ontwikkeling van het gebied, de recreatie, de woonomgeving en de economie hun grootste opgaven zijn. In het licht van de grootte van het gebied en de meerkernigheid zijn de gemeenteraden van oordeel dat deze herindeling een adequate omvang heeft.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 32.243, nr. 2) is op 20 april 2010 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnmie, SGP, CDA en het lid Verdonk stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 1 juni 2010 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 273 van 13 juli 2010.


Kerngegevens

ingediend

1 december 2009

titel

Samenvoeging van de gemeenten Bodegraven en Reeuwijk

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten