Initiatiefvoorstel-Ten Hoopen, Aptroot en Vos Versterking positie leveranciers uit het MKB aangenomen en overig nieuwsDe Eerste Kamer heeft vandaag het

na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, ChristenUnie, VVD, CDA, PvdA en de Fractie-Yildirim stemden voor.

De Kamer heeft met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gedebatteerd over het natuurherstel en verdieping van de Westerschelde naar aanleiding van de wetsvoorstellen

Tijdens dit debat zijn de 

ingediend. De stemming over de moties vindt plaats op 22 juni 2010.

Het wetsvoorstel

is zonder stemming aangenomen. De fractie van de VVD is daarbij aantekening verleend.

Het 

is zonder stemming aangenomen.

De

is zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.


Deel dit item: