Dinsdag 16 november 2010 15.30 uur, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid (OCW)nadere procedure

procedure

E100062: Wetgevings- en werkprogramma 2011 (WWP 2011) van de Europese Commissie: selectie van prioritaire dossiers

bespreking

thema's voor beleidsdebatten in 2011


Vergaderstukken