Dinsdag 16 november 2010 13.45 uur, commissie Economische Zaken (EZ)procedure

bespreking

brief van de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 10 november 2010 (31.904, K) inzake de plenaire behandeling op 30 november 2010

procedure

procedure

door de commissie gelecteerd als prioritair Europees dossier

bespreking 

overzicht Europese voorstellen

bespreking

Kazachstan


Vergaderstukken