Dinsdag 18 januari 2011 15.30 uur, commissie Financiën (FIN)procedure

procedure

bespreking

brief van de minister van Financiën van 21 december 2010 (opgenomen in het verslag van een schriftelijk overleg EK 32.583, A) met antwoorden op door de commissie voor Financiën gestelde vragen over het

Door de commissie geselecteerd als prioritair Europees dossier

bespreking stand van zaken toezeggingen

T00438 (Vaststellingsovereenkomst)

T00912 (Aanpassing Wft ingeval van conflicten tussen minister van Financiën en toezichthouders AFM en DNB)

T00931 (Analyse van de problemen en oorzaken van de kredietcrisis)

T01124 (Langetermijnstudie veranderende machtsverhoudingen in de wereld)

T01175 (Spreiding van te behandelen wetsvoorstellen)

bespreking

geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofin 17 en 18 januari 2011 (TK 21.501-07, nr. 772PDF-document)


Vergaderstukken

  • korte aantekening commissie Financiën (FIN) 31.205; 31.206; 31.700 ; 31.724; 32.123 ; 32.128; 32.036; 32.360 IXA; 32.360 IXB; 32.360 G; 32.500 IXA; 32.500 IXB; 32.500 G; 32.565 IXA; 32.565 IXB; 32.565 G
    18 januari 2011