32.426

Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-rechtDit wetsvoorstel regelt de invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (31.058). Hierdoor wordt het oprichten van een besloten vennootschap met een beperkte aanspraakelijkheid eenvoudiger.

Met dit voorstel wordt een wetgevingsproject afgesloten ter stimulering en facilitering van het bedrijfsleven. Dit wetsvoorstel bevat ook een aantal technische aanvullingen op het gebied van fusie, splitsing en omzetting.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.426, A) is op 4 oktober 2011 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 juni 2012 als hamerstuk afgedaan.

De behandeling van dit wetsvoorstel vond gezamenlijk plaats met de wetsvoorstel 31.058.


Kerngegevens

ingediend

22 juni 2010

titel

Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding


Documenten

19