Dinsdag 1 februari 2011 15.00 uur, commissie Justitie (Just.)procedure

nadere procedure

bespreking conceptbrief

aan de minister van Veiligheid en Justitie over de verschijningsdatum van het rapport naar aanleiding van de

tijdens de behandeling van wetsvoorstel

bespreking conceptbrief

aan de minister van Veiligheid en Justitie over de stand van zaken van het concept-wetsvoorstel over  verruiming van de mogelijkheden voor derden om hun materiële schade zoals inkomensschade te verhalen, zoals genoemd in de brief van de minister van 20 januari 2010 (EK 28.781, H)

bespreking (onder voorbehoud)

brief van de minister van Veiligheid en Justitie (nog niet ontvangen)


Vergaderstukken