Dinsdag 22 februari 2011 13.45 uur, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid (OCW)