Dinsdag 29 maart 2011 13.45 uur, commissie Justitie (Just.)procedure

voorbereidend onderzoek

nadere procedure

inbreng nader voorlopig verslag

vaststelling

brief in reactie op brieven van de minister van Veiligheid en Justitie over onderzoeken over het huisverbod van 20 oktober 2010 (EK 30.657, M) en van 14 februari 2011 (EK 30.657, N) in het kader van toezegging


Vergaderstukken