Dinsdag 12 april 2011 aansluitend aan de vergadering met de commissies voor de JBZ-Raad, BZK/AZ, OCW en VWS, commissie Justitie (Just.)