Dinsdag 5 april 2011 14.45 uur, commissies Economische Zaken en Justitievoorbereiding

mondeling overleg met de regering op 19 april 2011 over auteursrecht / intellectuele eigendomsrechten

bespreking brief en toezegging

van de ministers van Veiligheid en Justitie en van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 22 maart 2011  over de stroomlijning van het Burgerlijk Wetboek en consumentenbescherming in het kader van toezegging

in verband met de behandling van de wetsvoorstellen

bespreking

brief van de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie ter aanbieding van het ontwerpbesluit positieve beschikking Dienstenwet (ook wel aangeduid als lex silencio positivo (LSP)) (TK 31.579 nr 25 met het besluit en de toelichting)


Vergaderstukken