32.539

Wijziging Scheepvaartverkeerswet en Binnenvaartwet inzake invoering ontzegging van de vaarbevoegdheidMet dit wetsvoorstel wordt de ontzegging van de vaarbevoegdheid bij risicovol varen met snelle motorboten in de binnenvaart en bij alcoholgebruik in de beroepsvaart vastgelegd.

Verder wordt de sanctionering van overtredingen waarbij de overtreder in het bezit is van een zogenoemd «klein vaarbewijs» van het bestuursrecht overgeheveld naar het strafrecht. Doel daarvan is te voorkomen dat hem de gelegenheid wordt geboden om weer spoedig in ongewenst gedrag te vervallen en onderstreept een dergelijke ontzegging de ernst van het bestrafte feit. 

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.539, A) is op 9 juni 2011 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 5 juli 2011 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

18 oktober 2010

titel

Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet en de Binnenvaartwet in verband met de invoering van de ontzegging van de vaarbevoegdheid

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

6