Sector kanton blijft voorlopig zelfstandigDe Eerste Kamer heeft op dinsdag 17 mei unaniem ingestemd met de Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie (32.021) en een wijziging van deze wet in verband met vreemdelingenzaken (32.562). De steun voor het beleid kwam nadat de minister Opstelten van Veiligheid en Justitie een dag voor de stemming de Kamer in een brief de toezeggingen had bevestigd die hij op 10 mei tijdens het plenair debat had gedaan.

De aangepaste Evaluatiewet treedt in werking op 1 juli 2011, maar de verplichting om bij de rechtbanken een sector voor kantonrechtspraak te hebben blijft voorlopig bestaan. Ook een nieuw stelsel voor nevenlocaties en de bevoegdheid van de Raad voor de rechtspraak om deze nevenlocaties aan te wijzen, treden vooralsnog niet in werking. Dit geldt ook voor een in de evaluatiewet genoemd nevenlocatiestelsel bij gerechtshoven, inclusief de bevoegdheid van de Raad voor de rechtspraak om nevenlocaties aan te wijzen of te sluiten.

Verder treden op verzoek van de Eerste Kamer nog enkele bepalingen vooralsnog niet in werking, zoals voorzieningen inzake het lidmaatschap van meer dan één gerechtsbestuur en tijdelijke bepalingen met het oog op de invoering van de gerechtelijke kaart.

Minister Opstelten heeft de Eerste Kamer bevestigd dat de genoemde onderdelen van de Evaluatiewet niet eerder in werking zullen treden dan nadat de wetgeving inzake de herziening van de gerechtelijke kaart in het Staatsblad zal zijn geplaatst. Dat zal geen automatisme zijn, zo belooft Opstelten. De minister heeft toegezegd dat de betreffende bepalingen uitdrukkelijk opnieuw op hun merites worden bezien bij het indienen van het beoogde wetsvoorstel tot herziening van de gerechtelijke kaart.


Deel dit item: