32.534

Implementatie Maritiem Arbeidsverdrag 2006Dit wetsvoorstel implementeert het op 23 februari 2006 door de Internationale Arbeidsconferentie (ILO) te Genève aangenomen Maritiem Arbeidsverdrag (IAO-Verdrag nr 186; Tractatenblad 2007, nr. 93PDF-document) in de Nederlandse wetgeving.

Het wetsvoorstel moderniseert en past de zeevaart-arbeidsregelgeving (zoals thans gespecificeerd in het Wetboek van Koophandel en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek) en de Zeevaartbemanningswet aan. Daarnaast worden nieuwe en extra inspectieverplichtingen geïntroduceerd. De Zeevaartbemanningswet krijgt een nieuwe naam: te weten de Wet Zeevarenden.

De goedkeuring van het verdrag is geregeld in het wetsvoorstel Goedkeuring Maritiem Arbeidsverdrag 2006 (32.535).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.534, A) is op 1 juni 2011 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 5 juli 2011 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

14 oktober 2010

titel

Implementatie van het op 23 februari 2006 te Genève tot stand gekomen Maritiem Arbeidsverdrag, 2006 (Trb. 2007, 93)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

10