32.535 (R1923)

Goedkeuring Maritiem Arbeidsverdrag 2006Dit wetsvoorstel keurt het op 23 februari 2006 door de Internationale Arbeidsconferentie (ILO) te Genève aangenomen Maritiem Arbeidsverdrag goed (IAO-Verdrag nr 186; Tractatenblad 2007, nr. 93PDF-document).

Het Maritiem Arbeidsverdrag (MAV) consolideert voor het merendeel bestaande maritieme arbeidsnormen. Voor Nederland is er een aantal noviteiten in het MAV te vinden, doordat niet eerder door het Koninkrijk voor Nederland geratificeerde verdragen in het MAV zijn geïncorporeerd en doordat bestaande verdragen zijn aangevuld met extra verplichtingen. De belangrijkste gevolgen voor Nederland bij bekrachtiging van het MAV zijn gelegen in de modernisering en aanpassing van de zeevaart-arbeidsregelgeving (zoals thans gespecificeerd in het Wetboek van Koophandel en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek), de Zeevaartbemanningswet en de introductie van nieuwe en extra inspectieverplichtingen. De Zeevaartbemanningswet zal bij bekrachtiging van het MAV een nieuwe naam krijgen: te weten de Wet Zeevarenden. Deze modernisering en aanpassing van de zeearbeidsregelgeving zijn neergelegd in het voorstel van wet (32.534) houdende implementatie van het MAV.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 32.535 (R1923), nr. 2) is op 1 juni 2011 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 5 juli 2011 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

14 oktober 2010

titel

Goedkeuring van het op 23 februari 2006 te Genève tot stand gekomen Maritiem Arbeidsverdrag, 2006 (Trb. 2007, 93)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

7