T01282

Toezegging Notitie Belastingplicht overheidsbedrijven (31.354)De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Essers (CDA), toe er bij de staatssecretaris van Financiën op aan te zullen dringen dat hij voor de zomer met de notitie Belastingplicht overheidsbedrijven komt.


Kerngegevens

Nummer T01282
Status voldaan
Datum toezegging 22 maart 2011
Deadline 1 juli 2011
Verantwoordelijke(n) Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Kamerleden Prof.dr. P.H.J. Essers (CDA)
Commissie commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen belastingplicht
Markt en Overheid
Mededingingswet
Kamerstukken Aanpassing Mededingingswet ter invoering van gedragsregels voor de overheid (31.354)


Uit de stukken

Handelingen I 2010/11, nr. 21 - blz. 40

De heer Essers (CDA)

In het verleden heeft deze Kamer al meerdere malen aandacht gevraagd voor de fiscale aspecten van overheidsbedrijven. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in de notitie Belastingplicht overheidsbedrijven van de vorige staatssecretaris van Financiën. Tijdens de behandeling van het Belastingplan 2011, vorig jaar december, heeft de huidige staatssecretaris van Financiën toegezegd dat op korte termijn concrete beslissingen zullen worden genomen op dit al lang slepende dossier. Onze vraag aan de minister is op welke termijn wij deze beslissingen tegemoet kunnen zien en of hij alvast een tipje van de sluier kan oplichten. Wij vinden de fiscale behandeling van overheidsbedrijven immers een wezenlijk element bij de beoordeling van het onderhavige wetsvoorstel.

Handelingen I 2010/11, nr. 21 - blz. 68

Minister Verhagen

De staatssecretaris van Financiën heeft tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan aan de Eerste Kamer toegezegd om snel met de notitie Belastingplicht overheidsbedrijven te zullen komen. Het ligt in de verwachting dat de uitwerking van de ondernemingsvariant binnen afzienbare tijd aan zowel de Tweede als de Eerste Kamer zal worden verzonden. Ik zal erop aandringen dat hij dit voor de zomer doet, opdat de Kamer hiermee op ordentelijke wijze in haar eigen afwegingen rekening kan houden.


Brondocumenten


Historie

 • 17 november 2011
  nieuwe status: voldaan
  Voortgang:
  documenten:
 • 7 juni 2011
  nieuwe commissie: commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)
 • 7 juni 2011
  commissie vervallen: commissie voor Economische Zaken (EZ)
 • 22 maart 2011
  nieuwe status: openstaand
 • 22 maart 2011
  toezegging gedaan