32.780 H

Wijziging begrotingsstaat BES-fonds 2011 (voorjaarsnota)Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2011 van het BES-fonds. Deze wijzigingen houden verband met de Voorjaarsnota.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 32.780 H, nr. 1) op 30 juni 2011 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De De Eerste Kamer heeft het voorstel op 13 september 2011 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

31 mei 2011

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.


Documenten

6