Wet herziening gerechtelijke kaart
WetsvoorstellenMoties


Schriftelijke vragen

 • 19 november 2015, J. Beuving (PvdA), M.H. Bikker (ChristenUnie), D.J.H. van Dijk (SGP), J.W.M. Engels (D66), W.B. Hoekstra (CDA), H. ten Hoeve (OSF), M.A.J. Knip (VVD), N.K. Koffeman (PvdD), G. Markuszower (PVV), J.G. Nagel (50PLUS), R.F. Ruers (SP) en M.H.A. Strik (GroenLinks)
  inzake nadere vragen over het meerjarenplan van de Raad voor de rechtspraak 2015-2020 d.d. 31 augustus 2015, in vervolg op de schriftelijke vragen d.d. 25 september 2015
  pdf pdf
  aanhangsels 2015-2016, nr. 6 (antwoord ontvangen op: 21 januari 2016)
 • 25 september 2015, J. Beuving (PvdA), M.H. Bikker (ChristenUnie), D.J.H. van Dijk (SGP), J.W.M. Engels (D66), W.B. Hoekstra (CDA), H. ten Hoeve (OSF), M.A.J. Knip (VVD), N.K. Koffeman (PvdD), G. Markuszower (PVV), J.G. Nagel (50PLUS), R.F. Ruers (SP) en M.H.A. Strik (GroenLinks)
  inzake het meerjarenplan van de Raad voor de rechtspraak 2015-2020 d.d. 31 augustus 2015
  pdf pdf
  aanhangsels 2015-2016, nr. 3 (antwoord ontvangen op: 29 oktober 2015)

Toezeggingen