T01462

Toezegging Informeren gemeenten (31.353)De staatssecretaris van VWS zegt de Kamer, naar aanleiding van opmerkingen van de leden Slagter-Roukema en Flierman, toe gemeenten schriftelijk te informeren over de aanbesteding van huishoudelijke verzorging.


Kerngegevens

Nummer T01462
Status voldaan
Datum toezegging 6 maart 2012
Deadline 1 januari 2013
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Kamerleden Dr. A.H. Flierman (CDA)
drs. T.M. Slagter-Roukema (SP)
Commissie commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen aanbestedingen
gemeenten
huishoudelijke verzorging
informatieverstrekking
Kamerstukken Initiatiefvoorstel-Leijten Beëindiging verplichting tot het aanbesteden van huishoudelijke verzorging (31.353)


Uit de stukken

Handelingen I 2011-2012, nr. 21 - blz. 5-33

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner:

Het wetsvoorstel is overbodig omdat de mogelijkheden die er zijn – er zijn twee aanbestedingsvarianten; meer smaken zijn er niet – zo veel ruimte bieden aan gemeenten en aanbieders om er samen uit te komen, dat de gemeenten daar heel goed mee uit de voeten kunnen. Het is ook ontzettend ingewikkeld. Er zijn veel decentralisaties. Heel veel gemeenten, zeker de gemeenten die niet zo van veranderingen houden, zeggen: ik vind het allemaal heel ingewikkeld; hoe moet het nu? Dit kan aanleiding geven tot een pas-op-de-plaatseffect. Ik denk dat dit waar is. De oplossing daarvoor zit hem niet in de inhoudelijkheid van dit wetsvoorstel, maar in betere handreikingen en voorlichting. Ik wil er met liefde een brief over schrijven.

Handelingen I 2011-2012, nr. 21 - blz. 5-37

Mevrouw Slagter-Roukema (SP):

De staatssecretaris heeft ook gezegd dat ze over dit onderwerp een lieve brief naar de gemeenten wil sturen. Misschien kunnen we haar zo meteen vragen wat de inhoud van deze lieve brief zal zijn.

Handelingen I 2011-2012, nr. 21 - blz. 5-42

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner:

Het verhaal over de boetes moet ik helaas herhalen. In een brief aan de gemeenten zal ik helder maken dat aanbesteden moet. Dat moet ook volgens de nieuwe soepeler richtlijnen voor aanbesteding. Bij het overtreden van die regels geldt er inderdaad een boete. Die boetes zijn fors; ik zal de bedragen niet noemen want dat zou flauw zijn. Die boetes zullen ook verhaald worden op de gemeenten. Ik denk alleen dat het niet nodig is dit zo duidelijk te zeggen, aangezien er op dit moment instrumenten genoeg zijn voor gemeenten waar ze heel goed mee uit de voeten kunnen.

De heer Flierman (CDA):

Nog even voor de goede orde: als u de gemeente schrijft dat aanbesteden moet, dan schrijft u daar ook bij: u kunt voor de 2A-procedure maar ook nadrukkelijk voor de 2B-procedure kiezen en dan blijft u nog altijd binnen de wet en binnen de grenzen van de Europese wetgeving.

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner:

Ja, en ik denk dat het heel belangrijk is om een heel concrete handreiking te gaan maken over wat aanbesteden precies betekent. Door het begrip "aanbesteden" is er imagoschade ontstaan, waar mensen enorm van geschrokken zijn. Ik denk dat we in de transitieperiode de gemeenten daarin cursussen moeten geven en ze daarin moeten steunen via heldere richtlijnen. Dat staat als een paal boven water.


Brondocumenten


Historie