Commissie voor Digitalisering (DIGI)Deze vaste commissie houdt zich bezig met de schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen die liggen op het gebied van de normering van digitalisering.

Verder zal de commissie in overleg treden met de vakcommissies over (het bieden van ondersteuning bij) de behandeling van (Europese) wetgeving en andere relevante voorstellen.

Voorzitter van de commissie is G.V.M. (Gala) Veldhoen (GroenLinks-PvdA).

Ondervoorzitter is R.M.J. (Robert) van Gasteren (BBB).

Griffier van de commissie is W.A.J.M. (Kim) van Dooren.

Wilt u contact opnemen met de commissie, dan kunt u een bericht sturen aan postbus@eerstekamer.nl. Graag in de onderwerpregel aangeven dat uw bericht bestemd is voor de commissie Digitalisering.


Kamerleden sorteren op:


Leden