33.453

Maximering gebruik meeneembare studiefinanciering voor opleidingen in het buitenlandMet dit wetsvoorstel wordt het mogelijk gemaakt - bij ministeriële regeling - een maximum te stellen aan het aantal studenten dat met meeneembare studiefinanciering (MNSF) begint aan een volledige bachelor- of masteropleiding in het buitenland.

Deze bevoegdheid komt in plaats van de regel dat een student ten minste drie van de zes jaren voorafgaand aan de inschrijving aan een opleiding in het buitenland in Nederland moet hebben gewoond en in die periode rechtmatig verblijf moet hebben gehad.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is s op 22 januari 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD en SP stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 23 april 2013 zonder stemming aangenomen. De fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

29 oktober 2012

titel

Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het creëren van de mogelijkheid tot maximering van het gebruik van meeneembare studiefinanciering

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

24