33.424

Wijziging Wegenverkeerswet 1994 inzake wijzigen tellerstand van motorrijtuigenHet wetsvoorstel strekt er toe fraude met kilometertellers tegen te gaan.

In dit voorstel wordt een verbod geïntroduceerd op het (doen) wijzigen of beïnvloeden van kilometertellers. Daarmee samenhangend wordt een grondslag gecreëerd voor een uitbreiding van de verplichte registratie van kilometertellerstanden. Deze registratie maakt het voor consumenten en handelaren mogelijk om onlogische opeenvolgingen van kilometertellerstanden te signaleren. De combinatie van deze twee maatregelen moet leiden tot een verbeterde bestrijding van kilometertellerfraude.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 33.424, nr. 2) is op 25 april 2013 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 2 juli 2013 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

3 oktober 2012

titel

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het wijzigen van de tellerstand van motorrijtuigen

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten