33.442

Wijziging en implementatie inzake de zeevaartbemanningsrichtlijnDit wetsvoorstel strekt ertoe de Manilla-wijzigingen (Trb. 2012, 43) tijdig en op een juiste wijze in de Nederlandse regelgeving te implementeren.

Het wetsvoorstel beoogt onnodig belastende voorschriften uit de zeevaartbemanningsregelgeving te verwijderen en waar nodig te vervangen door minder belastende voorschriften. Hiermee wordt een vermindering van de administratieve lasten en de inhoudelijke nalevingskosten gerealiseerd. Daarnaast worden de regels omtrent tuchtrechtspraak aangepast aan de ermee opgedane ervaring. Tot slot vindt een beperkte modernisering plaats met betrekking tot de afbakening en omschrijving van de diverse vaarbevoegdheden.

Het voorstel van wet strekt tot implementatie van de wijziging van de bijlage bij het STCW-Verdrag (Trb. 1981, 144) en van de daarbij behorende Code (Trb. 1996, 249).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.442, A) is op 4 juli 2013 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 24 september 2013 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

13 oktober 2012

titel

Wijziging van de Wet zeevarenden, de Scheepvaartverkeerswet en de Wet op de economische delicten in verband met de implementatie van de wijziging van de bijlage bij het STCW-Verdrag en de STCW-Code en enige andere onderwerpen op het terrein van de zeevaartbemanning

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

17