33.615

Goedkeuring belastingverdrag met DuitslandDit wetsvoorstel keurt het op 12 april 2012 met de Bondsrepubliek Duitsland gesloten Verdrag tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Tractatenblad 2012, 123PDF-document) goed. Naast het vermijden van dubbele belasting regelt het Verdrag, onder meer met het oog op het voorkomen van het ontgaan van belasting, de onderlinge uitwisseling van fiscale gegevens. Het verdrag wordt goedgekeurd voor het Europese deel van Nederland.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK 33.615, A) op 16 oktober 2014 aangenomen. De fractie van 50PLUS/Baay-Timmerman stemde tegen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 19 mei 2015 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van 50PLUS stemde tegen. 


Kerngegevens

ingediend

22 april 2013

titel

Goedkeuring van het op 12 april 2012 te Berlijn tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2012, 123)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten