33.750 H

Begrotingsstaat BES-fonds 2014Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten van het BES-fonds voor 2014.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 33.750 H, nr. 1) is op 5 december 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. SGP, het CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD en SP stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 17 december 2013 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

17 september 2013

titel

Vaststelling van de begrotingsstaat van het BES-fonds (H) voor het jaar 2014

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

11