33.748

Uitbreiding loodsplichtig vaarwater in verband met de ingebruikneming van Maasvlakte 2Met dit wetsvoorstel vindt er in verband met de ingebruikneming van de Maasvlakte 2 een uitbreiding van de loodsplichtige scheepvaartwegen plaats. Verder wordt de boetecategorie verhoogd voor schepen die afwijken van verplichte internationale vaarroutes, zoals de vaarroute voor tankers boven het Waddengebied.

De Scheepvaartverkeerswet heeft betrekking op de ordening van het scheepvaartverkeer op de Nederlandse binnenwateren, de territoriale zee en in voorkomend geval op volle zee.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het wetsvoorstel is op 12 december 2013 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 17 december 2013 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

30 september 2013

titel

Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet ter verhoging van de boetecategorie voor overtredingen van internationale scheepvaartroutes en ter uitbreiding van loodsplichtig vaarwater in verband met de ingebruikneming van Maasvlakte 2

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende onderdelen van artiel I verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

13