33.796

Wettelijk regelen van de verbetertermijn voor zeer zwakke (basis)scholen door de OnderwijsinspectieDoelstelling van dit wetsvoorstel is het versterken van de kwaliteit van het onderwijs en het bevorderen van hogere prestaties.

Het wetsvoorstel bevat een nadere aanscherping van het toezicht door de Onderwijsinspectie. De inspectie is niet langer vrij staan om zelf de verbetertermijn te bepalen waarbinnen scholen die zijn aangemerkt als ‘zeer zwak’ opnieuw worden beoordeeld om vast te stellen of kwaliteitsverbeteringen in voldoende mate zijn gerealiseerd. Dit onderzoek zal na één jaar plaats moeten vinden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.976, A) is op 18 december 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. De PVV, het CDA, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 januari 2015 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de ChristenUnie is hierbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

11 november 2013

titel

Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het wettelijk regelen van de verbetertermijn voor zeer zwakke instellingen die bestaan uit basisscholen als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs en scholen als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • staatssecretaris van Economische Zaken

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

31