33.886

Verlenging termijn geldigheid van militaire luchtvaartterreinenMet dit wetsvoorstel wordt in de luchtvaartwetgeving de voorziene overgangstermijn van vijf jaar gedurende welke de aanwijzingen van militaire luchtvaartterreinen moeten worden vervangen door luchthavenbesluiten, met twee jaar verlengd.

Reden hiervoor is dat de termijn van vijf jaar te kort bleek te zijn om tijdig voor alle acht militaire luchthavens een luchthavenbesluit tot stand te brengen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel op 12 juni 2014 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 1 juli 2014 als hamerstuk afgedaan. 


Kerngegevens

ingediend

1 maart 2014

titel

Wet houdende verlenging van de termijn gedurende welke aanwijzingen krachtens de Luchtvaartwet van militaire luchtvaartterreinen hun geldigheid behouden

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten