33.882

Aanscherping maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme en ernstige overlastDit wetsvoorstel verlengt in de Gemeentewet en het Wetboek van Strafrecht de termijn voor de oplegging van een gebieds-, groeps- en contactverbod en de meldplicht. Hiermee krijgen de burgemeester, de officier van justitie en de strafrechter meer bevoegdheden voor het bestrijden van ernstige overlast in de publieke ruimte.

De burgemeester krijgt de bevoegdheid om een gebiedsverbod, groepsverbod of meldplicht op te leggen ook als iemand slechts één keer betrokken is geweest bij groepsgewijze ordeverstoring of als hem door de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) of een voetbalclub een stadionverbod is opgelegd. Verder krijgt de strafrechter de bevoegdheid om een gebiedsverbod (bijvoorbeeld huisarrest) op te leggen. Bovendien wordt de maximale duur van de vrijheidsbeperkende maatregelen die de strafrechter kan opleggen verhoogd van 2 naar 5 jaar. Deze maatregelen hebben niet alleen betrekking op misdragingen met betrekking tot voetbal. Ook rond andere sporten, bij evenementen (zoals kermis, Koningsdag, Oud & Nieuw), bij wijkoverlast en bij uitgaansgeweld zouden deze bevoegdheden kunnen worden ingezet.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.882, A) is op 3 februari 2015 aangenomen door de Tweede Kamer. De PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet, D66, GroenLinks, de PvdA en de SP stemden voor.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 23 juni 2015. Het voorstel is op 30 juni 2015 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. GroenLinks en PvdD stemden tegen.


Kerngegevens

ingediend

1 maart 2014

titel

Wijziging van de Gemeentewet en het Wetboek van Strafrecht ter aanscherping van de maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme en ernstige overlast

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten