33.940 VI

Wijziging begrotingsstaten Veiligheid en Justitie 2014 (voorjaarsnota)Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2014 van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze wijzigingen houden verband met de Voorjaarsnota.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 33.940. VI, nr. 1) is op 3 juli 2014 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 23 september 2014 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

28 mei 2014

titel

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.


Documenten