Wet maatregelen Wet werk en bijstand aangenomen en overig nieuws