Met dit voorstel kunnen bij ministeriële regeling eisen worden gesteld aan meetinstrumenten en het gebruik daarvan. Het voorstel trekt de IJkwet BES uit 2010 in en wijzigt tevens de Warenwet BES en het Wetboek van Strafrecht BES.

Dit voorstel laat de regels met betrekking tot het gebruik van meeteenheden ongewijzigd. Het voorstel creëert een vernieuwde basis voor de regelgeving voor meetinstrumenten. Ook worden de verboden en geboden bij elkaar geplaatst die eerder verspreid over de IJkwet BES waren opgenomen en wordt de uitvoering van ijkwerkzaamheden en het toezicht op de naleving van de wet geregeld.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK 33.884, nr. 2) op 3 april 2014 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 1 juli 2014 zonder stemming aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

1 maart 2014

titel

Regels omtrent meeteenheden en meetinstrumenten voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba (IJkwet BES 2014)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

16