34.000 H

Begrotingsstaat BES-fonds 2015Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten van het BES-fonds voor 2015.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 34.000 H, nr.1) is op 27 november 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 50PLUS, Klein, D66, GroenLinks, de PvdA, de Groep Kuzu/Öztürk, de PvdD en de SP stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 9 december 2014 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

16 september 2014

titel

Vaststelling van de begrotingsstaat van het BES-fonds (H) voor het jaar 2015

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

17