34.085 H

Wijziging begrotingsstaat BES-fonds 2014 (najaarsnota)Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2014 van het BES-fonds. Deze wijzigingen houden verband met de Najaarsnota.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 34.085 H, A) is op 18 december 2014 als hamerstuk afgedaan door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 januari 2015 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

28 november 2014

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.


Documenten

10