34.098

Invoering nieuw normen- en handhavingstelsel luchthaven SchipholMet dit wetsvoorstel wordt de basis voor een nieuw normen- en handhavingstelsel voor de luchthaven Schiphol in de Wet luchtvaart opgenomen.

Belangrijk uitgangspunt in het nieuwe normen- en handhavingstelsel is een systeem van strikt preferentieel baangebruik. Dat wil zeggen dat de geluidpreferente aan combinaties zoveel mogelijk gebruikt worden en dat daarbinnen het verkeer zoveel mogelijk op de meest preferente baan wordt afgehandeld. Strikt geluidpreferent vliegen leidt, binnen de mogelijkheden van operationele uitvoerbaarheid, tot de minste geluidhinder voor de omgeving.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 34.098, A) is op 16 februari 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. De SP, de PvdA, D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 8 maart 2016 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PvdD is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

1 december 2014

titel

Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de invoering van een nieuw normen- en handhavingstelsel voor de luchthaven Schiphol en enige andere wijzigingen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

28