34.147

Goedkeuringswet Besluit heffing bestrijding dierziektenMet dit wetsvoorstel wordt de diergezondsheidsheffing ingevoerd. 

Deze heffing  is verschuldigd door landbouwbedrijven en andere natuurlijke of rechtspersonen die de in het Besluit heffing bestrijding dierziekten aangewezen dieren houden of verhandelen. De opbrengst van de heffing is bestemd voor de financiering van de noodzakelijke bestrijdings- en uitvoeringskosten en wettelijk verschuldigde tegemoetkomingen in het kader van de bestrijding van besmettelijke dierziekten. Deze kosten worden betaald uit het Diergezondheidsfonds.

De diergezondheidsheffing is ingevoerd vanwege de opheffing van de productschappen. 

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK 34.147, nr. 2) op 28 mei 2015 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 23 juni 2015 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

6 februari 2015

titel

Goedkeuring van het Besluit heffing bestrijding dierziekten (Goedkeuringswet Besluit heffing bestrijding dierziekten)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten