Dinsdag 17 maart 2015, commissie Financiën (FIN)Aanvang: 14:15 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.34049

Uitvoeringswet verordening bankentoezicht

Voorbereidend onderzoek

4.33615

Goedkeuring belastingverdrag met Duitsland

Vaststellen verslag

6.Rondvraag


Korte aantekeningen