34.189

Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15Het voorstel biedt een grondslag voor tolheffing op de verbindingen Blankenburgverbinding en de ViA15.

Voor de twee projecten is gekozen voor aanvullende financiering door tolheffing. Het voorstel voorziet met het oog hierop in de bevoegdheid voor de minister van Infrastructuur en Milieu om tol te heffen voor deze wegvakken. Het voorstel voorziet voorts in intrekking van de Wet bereikbaarheid en mobiliteit (27.552).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 34.189, A) is op 22 september 2015 aangenomen door de Tweede Kamer. Het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66 en de PvdA stemden voor.

De plenaire behandeling van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer vond plaats op 24 november 2015. Het voorstel op 1 december 2015 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, ChristenUnie, VVD, PvdA, CDA en D66 stemden voor.

Tijdens de behandeling is de motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het aanhouden van het wetsvoorstel totdat meer helderheid is over de vorm en de kosten van het project (EK 34.189, E) ingediend. De motie-Koffeman (PvdD) c.s. is op 1 december 2015 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF, SP en D66 stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

10 april 2015

titel

Regels over het tijdelijk heffen van tol voor de gedeeltelijke bekostiging van de verbinding tussen de A15 bij Rozenburg en de A20 tussen Maassluis en Vlaardingen en de verbinding van de A15 tussen knooppunt Valburg en de A12 bij Zevenaar (Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

39