34.210 IIA

Wijziging begrotingsstaat Staten-Generaal 2015 (voorjaarsnota)Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2015 van de Staten-Generaal. Deze wijzigingen houden verband met de Voorjaarsnota 2015.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 34.210 IIA, nr. 1) is op 2 juli 2015 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer het voorstel op 22 september 2015 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

1 juni 2015

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.


Documenten