34.210 H

Wijziging begrotingsstaat BES-fonds 2015 (voorjaarsnota)Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2015 van het BES-fonds. Deze wijzigingen houden verband met de Voorjaarsnota 2015.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 34.210 H, nr. 1) is op 2 juli 2015 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 22 september 2015 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

1 juni 2015

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.


Documenten

8