34.210 XVI

Wijziging begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2015 (voorjaarsnota)Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2015 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze wijzigingen hangen samen met de Voorjaarsnota 2015.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 34.210, XVI, nr. 1) is op 2 juli 2015 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer het wetsvoorstel op 22 september 2015 als hamerstuk afgedaan. 


Kerngegevens

ingediend

1 juni 2015

titel

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.


Documenten